Moleküler Marker Üretim Hizmetleri

BİYOTEKNOLOJİ HİZMETLERİ


Bitkisel üretimde tohum ve tohumluk üretimi başlangıç materyali olarak oldukça önemlidir. Kaliteli genetik materyal, bir yandan verimliliğin artmasına sağlarken, diğer yandan da gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu özellikte bitkisel girdileri sağlamaktadır. ORENS’in, Türkiye, Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi labratuarlarında yürütülmekte olan biyoteknoloji hizmetleri, hem yüksek verimli hem de kaliteli yeni genotiplerin ıslahını veya mevcut genotipler arasında verim ve kaliteyi birlikte taşıyan genotiplerin belirlenip yeni, farklı ve üstün çeşitlerin üretilmesini ve bunlara ait tohumlukların devreye sokulmasını sağlamaktadır.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.