Çevre Koruma, Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik

Yönetişim

İnsan Sermayesi

Sosyal Sorumluluk

ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ


Çevresel konularda ORENS politikaları çevresel ve ekolojik faktörlerle kalkınma hedeflerinin uyumlaştırılmasını içermekte olup bu kapsamda yapılacak olan araştırmaları ve politika analizlerini desteklemektir. Yönetişim konusundaki ORENS politikaları hızlı kentleşme, özelleştirme, temel hak ve hürriyetler, milletler arası ve bölgeler arası işbirlikleri ve alternatif anlaşmazlık çözümü gibi sürdürülebilir kalkınma kapsamında geçerli olan her türlü konuda destek ve bilgi birikimi sağlanmasını içermektedir. ORENS’in insan sermayesi konusundaki politikalarına gelince, bizler, istihdam hizmetleri, mecburi öğretim sonrası eğitimler, hayat boyu öğrenim ve yaş yönetim stratejileri, eşit fırsatlar ve ayırımcılığa karşı önlemler gibi aktif iş piyasası çerçevesinde yer alan her türlü müdahade sivil toplum ile ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi ve birikimlerimizi paylaşmakta, desteklerimizi sunmaktayız.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.