Çevre Koruma, Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik

Yönetişim

İnsan Sermayesi

Sosyal Sorumluluk

ÇEVRE KORUMA, EKOLOJİK DENGE VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK


ORENS, su temini ve arıtması, atık yönetimi gibi temel kentsel hizmetler yanında kalkınma program, politika ve projelerine ekosistem perspektifinin ve çok sektörlü yaklaşımın entegre edilmesiyle özellikle orman, sulak araziler ve kıyı ekosistemleri gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında yapılacak olan yatırım ve uygulamaları ağırlıklı bir şekilde desteklemektedir. Bu nedenden ötürü, ORENS’in, sürdürülebilir kalkınma kapsamında tüm elde edilen gelişmeleri çevresel açıdan elde edilen iyileşmelere kıyaslayarak değerlendirmesi ORENS’in çevresel değerlere olan bağlılığının bir kanıtı olmaktadır.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.