Çevre Koruma, Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik

Yönetişim

İnsan Sermayesi

Sosyal Sorumluluk

İNSAN SERMAYESİ


ORENS, sivil topluma ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, insan sermayesi kalitesinin iyileştirilmesi ve bu konudaki yatırımların optimize edilmesi hususunda destek sağlamaktadır. Bu desteklerin arasında tahmin çalışmalarında geçerli olan öngörü ve beceri ihtiyaçları analizleri; eğitim hizmetleri konusunda arz ve talep haritalarının çıkarılması; muhtemel müdahalelerin ve yatırım stratejilerinin formülasyonları konusunda danışmanlık; ortaklıkların oluşturulması ve ajanslar arası çalışmalara destek; iyi uygulama çalışmaları ve kıyaslamalar; izleme ve değerlendirme; ve, performans yönetimi gibi faaliyetler bulunmaktadır.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.