Çevre Koruma, Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik

Yönetişim

İnsan Sermayesi

Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK


Genel misyonumuz ‘toplumsal fayda sağlayıcı konularla ilgili bilginin ön plana çıkarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimin geliştirilmesine’ çaba göstermektir. Bu noktadan hareketle, sosyal ve ekonomik hedefler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için sivil toplumu geniş ölçüde desteklemekteyiz. Bu noktada, sosyal sorumluluk kapsamında yer alan politikalarımız sosyal diyalog, fakirlik ve dışlanmaya karşı mücadele, konut politikaları, küçük alanların ve toplulukların yeniden düzenlenmeleri, suç oranlarının düşürülmesi, özellikle gençliğe yönelik adaletin sağlanması, birleşik sosyal sorumluluk ve korunma ile göç konuları gibi konularda katkı ve destekleri içermektedir.

1.2.1. Environmental and Cultural Heritage Conservation Association

www.cevku.org

1.2.2. Hedef Communitarian Thought and Aid Association

www.hedef.org

 

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.