Çevre Koruma, Ekolojik Denge ve Biyolojik Çeşitlilik

Yönetişim

İnsan Sermayesi

Sosyal Sorumluluk

YÖNETİŞİM


ORENS, müdahale mantığı değerlendirmesi, kıyaslama, politika tekliflerinin etki değerlendirmeleri, iyi uygulamaların tespiti, yönlendirici politika ve uygulama buluşları destekleri, gösterge sistemlerinin kuruluşu, performans yönetimi, finans ve bütçeleme sistemleri danışmanlığı, eğitim ve kapasite oluşturma, teknik destek, izleme ve değerlendirme, demokratik ve katılımcı yaklaşımların desteklenmesi, ve kamu-özel ortaklıklarının oluşturulması gibi faaliyetleri destekleyerek iyi yönetişime önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.