Kent Yönetim Hizmetleri

Sosyal Müdahale Hizmetleri

Ekonomik Kalkınma Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ


Çevre koruma hizmetlerimiz iklim değişikliği, katı atık yönetimi ve enerji verimliliği ile alakalı konulardan oluşmaktadır.

ORENS ulusal, yerel ve bireysel bazda organizasyonları biraraya getirerek Koruma, Önleme ve Ortaklık’ları özendirmektedir. Önlem alma acil durum yönetiminde çok kritik bir nokta olup muhtemel bir hasarı önleme yoluyla insan hayatı ve mülkü üzerinde afetlerin sahip olduğu etkiyi azaltıcı sürekli bir gayreti temsil etmektedir. Sel alanlarındaki binaların sağlam yapılması veya bu alanlardan binaların tamamen kaldırılmaları, binaların ve altyapıların depremlere karşı dayanabilecek şekilde yapılmaları ve maddi varlıkların sele, depreme ve diğer doğal afetlere karşı korunması için etkin yapım şartnameleri hazırlanıp uygulanması gibi önlemlerle afetlerin insan hayatı ve toplum üzerindeki etkileri en aza indirgenebilecektir.

ORENS’in politika ve program değerlendirmeleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar arasında sürdürülebilir kalkınma için ölçüm süreci ile ekonomik ve sosyal programlarla bölgesel kalkınma girişimlerinin çevresel etkileri gibi konular bulunmaktadır. ORENS kendi çevre politika ve ekonomi uzmanları ile beraber çalışan mali analizcilerden, sanayi ve bölgesel ekonomistlerden ve yatırım uzmanlarından oluşan bir kadroya sahiptir. Karmaşık sorunlara bütünleştirilmiş bir yaklaşım sunabilen esnek, çeşitli disiplinlerden ekipler sağlama imkanlarına sahip bulunmaktadır. ORENS ayrıca mühendislik, planlama, ekoloji ve diğer disiplinlerden uzmanlarla da işbirliği yapmaktadır.

Referanslar için lütfen PORTFÖYÜMÜZ sayfasını ziyaret edin.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.