Kent Yönetim Hizmetleri

Sosyal Müdahale Hizmetleri

Ekonomik Kalkınma Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri

EKONOMİK KALKINMA HİZMETLERİ


Ekonomik kalkınma hizmetlerimiz kar amacı gütmeyen kırsal kalkınma hizmetleri, turizm kalkınma hizmetleri, işyeri altyapısı hizmetleri ve kapasite artırımı ve iş destek hizmetlerinden oluşmaktadır.

Ekonomik kalkınma kapsamında, KOBİ’lerin gelişmeleri özellikle gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere, tüm ülkeler için kalkınma politikaları açısından çok önemli bir husustur. KOBİ’ler istihdam ve gelir yaratmada, daha büyük ölçekli kuruluşlar için taşeronluk sağlayarak üretim seviyelerini artırtmada, yüksek verimli üretim merkezlerde biraraya gelerek yerel bir vergi tabanı oluşturulmasında, fakirliğin ve yine yerel bazda sosyal dışlanmanın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Başarılı bir KOBİ gelişimi için gereken ana şartlar öncelikle destekleyici bir çevre ile, özellikle fakir ve geri kalmış bölgelerde, girişimci ve KOBİ’lerin faydalanabilecekleri uygun mali, teknik ve danışmanlık imkanlarını sağlayabilecek kamu ve özel sektör kuruluşlarının katkılarının sağlanmasıdır.

Tarafımızca sürekli olarak mükemmelleştirilen ve genişletilen bu hizmetimiz, altyapı ve hizmet sunumu konularında meydana gelen gelişmeleri yansıtmakta, en iyi uygulama yöntemini özendirmekte ve değişen politikaların ve uygulama metodlarının uyarlanmasını teşvik etmektedir. Sürdürülebilirlik prensibi ana amacımızdır. Buna bağlı olarak, yaklaşımımız çok sektörlü bir yaklaşım olup iyi bir yönetişimin prensiplerini içine alan, çeşitli hizmet alternatiflerini hesaba katan ve hedefleri mevcut varlıklar üzerine kuran bir yaklaşımdır ve belirli bir konu dahilinde ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlara göre geliştirilmektedir.

Referanslar için lütfen PORTFÖYÜMÜZ sayfasını ziyaret edin.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.