Kent Yönetim Hizmetleri

Sosyal Müdahale Hizmetleri

Ekonomik Kalkınma Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri

KENT YÖNETİM HİZMETLERİ


Kent yönetim hizmetlerimiz kent bilgi sistemleri, kültür mirası koruma hizmetleri ve kültür ve sanat hizmetlerinden oluşmaktadır.

Hızlı kentleşme, fakirlikteki artış ve adem-i merkeziyetçiliğin artışı ile birlikte azalma eğilimi gösteren mali imkanlar ve kentsel altyapının da eskimesi belediye idareleri üzerinde yeni bir baskı yaratmaktadır. Kentsel yönetim kapsamındaki çalışmalarımız kentsel belediyeler üzerinde oluşan bu tip baskıları gidermeye ve yerel idareler reformuna katkıda bulunmaya yönelik olup gerekli insan ve mali kaynaklardan yoksun olan şehirlerde iyi yönetişim ve iyileştirilmiş yönetim pratikleri geliştirmeye odaklanmıştır.

ORENS, içinde tarihi evler de bulunan çeşitli bina türlerinin korunması ve tekrar kullanımı ile yapım şekillerinin ve malzemelerinin araştırma ve analizlerinde geniş bir tecrübe sahibidir. Bunların yanında, ORENS olarak çeşitli kurum ve idarelere proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu alandaki uzmanlığımız, mühendisler, sosyologlar, ekonomistler ve uluslararası çalışan yönetim danışmanları ile olan yakın ilişkilerimiz sayesinde daha da güçlenmektedir. Sunduğumuz hizmetler arasında kentsel ve kırsal planlama, kentsel yenileme, koruma planlaması, kentsel tasarım, fizibilite çalışmaları ve planlama danışmanlığı gibi hizmetler bulunmaktadır.

Referanslar için lütfen PORTFÖYÜMÜZ sayfasını ziyaret edin.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.