Kent Yönetim Hizmetleri

Sosyal Müdahale Hizmetleri

Ekonomik Kalkınma Hizmetleri

Çevre Koruma Hizmetleri

SOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ


Sosyal müdahale hizmetlerimiz insan sermayesi iyileştirme hizmetleri, insan hakları ve yönetişim hizmetleri ve dezavantajlı grup hizmetlerinden oluşmaktadır.

Fakirleri hedef alan projelerin geliştirilmesinde ORENS, proje tasarımı ve mikro-planlamada, toplum sözleşmeleri ile katılımcı takibi ve değerlendirilmesi gibi yollarla katılımcı bir yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca katılımcı sürecin herhangi bir şekilde istismar edilmemesi ve fakirlerin hayatlarında en iyi sonuçları vermesi için her türlü çabayı da sarfetmekteyiz.

Sosyal politikalar kapsamında ORENS olarak özellikle güçlü olduğumuz politika alanları tekrar eden eğitimler ve iş arama programlarını da içeren eğitim ve istihdam politikalarını; konut politikaları, suç oranlarının azaltılması ve gençlik gibi konuları da içeren sosyal politikaları; ve devlet ve toplum üzerinde bilişim teknolojilerinin etkisini vurgulayan e-devlet konusunu kapsamaktadır.

Referanslar için lütfen PORTFÖYÜMÜZ sayfasını ziyaret edin.

 

Bilgi almak için
bizi arayın
: +90 532 487 15 14
Bize mail
yazın
: info@orensgroup.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


ORENS

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.