dereli

Proje Detayları


Proje Başlığı : Dereli Alabalık Yetiştiriciliği Kapasite Artırım Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : TR90 Düzey 2 Bölgesi(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı – YerelKalkınma Girişimleri Hibe Programı
Faydalanıcı : Dereli Ziraat Odası – Türkiye
Ortak (lar) : Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye
Bütçe (Euro) : 74.953,50
Süre (Ay) : 12
Hedefler : Dereli’de, alabalık yetiştiriciliğinde verim artışı için alabalık yetiştiricisi 150 çiftçiye 700 saat, 8 ilçe tarım müdürlüğü uzmanına 50 saat eğitim verilmesi; ve en az üç örnek uygulama yapılması, 675 saat danışmanlık verilmesi suretiyle Dereli’de, alabalık üretiminde üretiminin %60 artması, üretim maliyetlerinin %30 azaltılması; ve gelirlerin %60, yeni yatırımların %40, istihdamın %50 artması.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.