elektronik-atik

Proje Detayları


Proje Başlığı : Elektrik Elektronik Ekipman Atığının Yönetimi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunu Artırma – Kentler ve Belediyeler Hibe Programı
Faydalanıcı : Kadıköy Belediyesi – Türkiye
Ortak (lar) : Torsby Belediyesi – İsveç
Bütçe (Euro) : 163.509,91
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Proje, bir tamir tesisi ile ayrı bir toplama sistemi kurulması vasıtasıyla, AEEE ile alakalı konularda kamuoyu bilinci yaratılmasını, EEE tarafından ortaya çıkarılan atık hacminin azaltılmasını ve EEE ömürlerinin uzatılmasını hedeflemekte olupİstanbul’un Anadolu yakasında 100 özel sector firmasının, 9 belediyenin bilgilendirilmesini; 3000 adet elektronik birimin toplanmasını, bunların içinden %60’ının tamir edilmesini, %50’sini tekrar dağıtıma sokulmasını, tekrar kullanılamayan %50’sinin geri dönüşüme tabi tutulmasını; İstanbul’un Anadolu yakasından 9 belediyeden 50 adet temizlik personelinin eğitilmesiniamaçlamaktadır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.