atik_yonetimi

Proje Detayları


Proje Başlığı : İstanbul’un Yerel E-Atığının Sürdürülebilir Yönetimi (SMILE)
Kurum : Avrupa Komisyonu Çevre DG
Program : LIFE Üçüncü Ülkeler 2006
Faydalanıcı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ortak (lar) : Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye Ekolojik Geri Dönüşüm Derneği – Yunanistan
Bütçe (Euro) : 739.899,00
Süre (Ay) : 30
Hedefler : Bu proje, DIRECTIVE COM 2002/96/EC’nin şartlarına ve amaçlarına göre uygulanacaktır. Bu, kullanılmış elektronik ekipmanların sürdürülebilir yönetimi amacıyla yerel, bölgesel ve ulusal seviyede politika, faaliyet, teknik know-how ve mevzuatın ele alınmasını içermektedir. Bunun, şartnamelerin, anlaşmaların, idari ve mali araçların ve AEEE miktarının azaltılması amaçlı personel eğitiminin, öncelikli bilgisayarlar olmak üzere kullanılmış elektronik ekipmanların toplanması ve bertarafı önündeki engellerin kaldırılmasının yerine getirilmesi için plan ve tekliflerin oluşturulması amaçlı bir araç olması hedeflenmektedir. Diğer amaçlar ise, çeşitli EEE’ın kullanım ömürlerinin sonunda oluşan atık miktarının azaltılması ve engellenmesi ve kullanım ömürlerinin ayrı bir toplama ve tekrar kullanım sistemi ile uzatılması;EEE’da bulunan tahlikeli ve zehirli atıkların arıtılması ve nötralizasyonu;Türkiye’de, öncelikli bilgisayarlar olmak üzere elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ekonomik yönetimi için bir iyi uygulamalar rehberi oluşturulması;Türkiye’de sürdürülebilir bir AEEE yönetimi için bir ekonomik Etki Çalışması yürütülmesi;kullanılmış elektronik ekipmanların güvenli yönetimi ile alakalı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması olacaktır. Proje, EEE’nın toplanması, tekrar dağıtımı, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü için bir çerçeve oluşturulmasına çalışacak olup Türkiye’de AEEE hakkında bir database oluşturacaktır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.