karadeniz-halisleri

Proje Detayları


Proje Başlığı : Karadeniz Haliçleri Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modellemesi (ILMM-BSE)
Kurum : Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı Birleşik Yönetim Otoritesi
Program : Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”
Faydalanıcı : Hayrabolu Belediyesi – Türkiye
Ortak (lar) : Namık Kemal Üniversitesi – Türkiye

TürkDeniz Çevre Koruma Derneği – Türkiye

Burgas Bölgesel Turizm Birliği – Bulgaristan

Burgas Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi – Bulgaristan

UkraynaDeniz Çevre Koruma Derneği – Ukrayna

Civitas Georgica – Gürcistan

Bütçe (Euro) : 1,344,782.42
Süre (Ay) : 24
Hedefler : Avrupa’da yapılmış mevcut araştırma ve uygulamaları içeren bütünleşik bir veri tabanı sistemi kurmak; hedef deltalarda arazi yönetimiyle ilgili iletişim ve işbirliği fırsatları yaratmak; hedef deltalarda arazi kullanım modelleri oluşturmak; işbirliğine açık kurumsal bir yapı oluşturmak; Karadeniz havzasında bilim insanları, arazi kullananlar ve karar verici merciler arasında işbirliği imkanları ve ağları kurmak; ve bir çevre eğitimi programı geliştirmek suretiyle Karadeniz deltalarında/havzalarında sürdürülebilir arazi kullanımının sağlanmasına yönelik, yönetim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.