kars-temiz

Proje Detayları


Proje Başlığı : Kars’taki Turizm İşletmelerinde Temiz Üretim
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : AB ve Türkiye Arası Sivil Toplum Diyaloğu – IVEnerjiHibe Programı
Faydalanıcı : Kars Oteller ve Lokantalar Derneği – Türkiye
Ortak (lar) : Burgas Bölgesel Turizm Birliği – Bulgaristan
Bütçe (Euro) : 142.796,85
Süre (Ay) : 12
Hedefler : Proje, Daha Temiz Üretim (CP) değerlendirme ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) iyileştirme süreçlerinden geçmeyi kabul eden Kars’taki otellere eğitim, bilgi ve teknik destek sağlamayı amaçlamakta olup böylece, operasyonel maliyetlerini düşürecek, rekabet edebilirliklerini artıracak, randımanlarını ve sürdürülebilirliklerini %50 oranında artırabilecek ve sektörün iklim değişikliği üzerindeki etkisini kaldıracak şekilde enerji verimliliklerini min. %20 ve yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanımlarını min. %10 artırmayı hedefelmektedir. Bu kapsamda, programı ana önceliği, (i) enerji verimliliği (EE) ile yenilenebilir enerji (RE) teknolojilerine yapılacak yatırımların planlaması için bir rehber ve destek malzemesi geliştirilmesi, (ii) CP ve CSR konularında ulusal bir uzmanlık oluşturulması amacıyla yerel uzmanların eğitilmeleri, ve (iii) geliştirilen rehberin ve iyi uygulamaların Kars’taki otellere yaygınlaştırılması ve tanıtımı ve en az %20’sinin CP değerlendirmelerinden geçmeleri, CSR uygulamalarının iyileştirilmeleri ve EE ve RE teknolojileri rehberinin uygulanması hususunda ikna edilmeleri bakımından Kars’taki turizm sektörünün sürdürülebilir gelişiminin önemi hakkında farkındalık yaratılmasıdır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.