mus-aricilik

Proje Detayları


Proje Başlığı : Muş İli, Bulanık İlçesi Arıcılık Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni
Faydalanıcı : Bulanık İlçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği – Türkiye
Ortak (lar) : Istanbul Mulkiyeliler Vakfı – Türkiye
Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye
Bütçe (Euro) : 277.610,00
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Projenin amacını, Bulanık İlçesi sınırları dahilindeki köylerde yaşayan çiftçilerin, bölgedeki mevcut zengin flora potansiyelinin de yardımıyla arıcılık faaliyetine teşvik edilmesi, bu yolla gelirlerinin artırılmasını sağlayarak bölgesel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak oluşturmaktadır.

 

Proje Başlığı : Muş İli, Bulanık İlçesi Hayvan Islahı Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni
Faydalanıcı : Bulanık İlçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği – Türkiye
Ortak (lar) : Istanbul Mulkiyeliler Vakfı – Türkiye

Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye

Bütçe (Euro) : 277.410,00
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Projenin amacı, Bulanık İlçesi sınırları dahilinde bir hayvan ıslah bilinçlendirme ve eğitim programı hazırlanması ve bu programın örnek bir uygulama ile desteklenerek ilçe genelinde hayvancılık verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.