mus-organik

Proje Detayları


Proje Başlığı : Muş İli, Bulanık İlçesi Organik Tarım Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni
Faydalanıcı : Bulanık Ziraat Odası – Türkiye
Ortak (lar) : Istanbul Mulkiyeliler Vakfı – Türkiye
Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye
Bütçe (Euro) : 275.310,00
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Proje, Bulanık İlçesindeki tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerin organik tarım konusunda eğitilerek arazilerinde bu tip tarıma geçmelerinin özendirilmesiyle ürün katma değerlerinin, pazarlanabilirliklerinin ve dolayısıyla satış ve gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.