Purple grapes

Proje Detayları


Proje Başlığı : Muş İli, Malazgirt İlçesi Bağcılık Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni
Faydalanıcı : MalazgirtİlçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği – Türkiye
Ortak (lar) : Istanbul Mulkiyeliler Vakfı – Türkiye

Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği – Türkiye

Bütçe (Euro) : 277.770,00
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Projenin amacı, bölgede kırsal sektör çalışanlarının teşvik edilmesi yoluyla, tarımsal ürün çeşitlendirilmesine gidilerek gelir kaynaklarını artırmak ve buna bağlı olarak sağlanan gelir artışlarıyla beraber bölgenin sosyo-ekonomik seviyesinin hem niteliksel hem de niceliksel olarak yükselmesine katkıda bulunmaktır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.