organik

Proje Detayları


Proje Başlığı : Sınır Ötesi İllerinde Organik Tarımın Özendirilmesi Projesi
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : 2004 Bulgaristan – Türkiye Ortak Küçük Projeler Fonu
Faydalanıcı : Kofçaz Belediyesi – Türkiye
Ortak (lar) : BoljarovoBelediyesi– Bulgaristan
Bütçe (Euro) : 40.874,00
Süre (Ay) : 8
Hedefler : Proje, Kofçaz İlçesi ve Boljarovo İlçesindeki köylerde faaliyet gösteren çiftçilerin organik tarım konusunda eğitilerek arazilerinde bu tip tarıma geçmelerinin özendirilmesini amaçlamaktadır.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.