iklim-degisikligi

Proje Detayları


Proje Başlığı : Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı
Kurum : Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program : Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Artırımı Hibe Programı
Faydalanıcı : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – Türkiye
Ortak (lar) : Namık Kemal Üniversitesi – Türkiye
Bütçe (Euro) : 197.094,00
Süre (Ay) : 18
Hedefler : Proje, (1) Trakya Bölgesindeki değişik senaryolar altında kısa, orta ve uzun vadeli iklim değişikliği modellemesi; (2) iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir arazi kullanım stratejilerinin araştırılması; (3) iklim değişikliğinin su kalitesi ve miktarı üzerindeki etkileri ve bu etki ile mücadele ve adaptasyon tedbirlerinin değerlendirilmesi; (4) iklim değişikliğinin bölgedeki tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin araştırılması ve adaptasyon ve mücadele amaçlı tedbirlerin değerlendirilmesi; (5) aşırı iklim olaylarının (kuraklık ve sel) sebep olduğu zararların ve bununla mücadele ve adaptasyon stratejilerinin değerlendirilmesi; (6) “İklim Değişikliği İzleme, Mücadele ve Adaptasyon Platformu” kurulması sonucunda Trakya Bölgesi için yerel ve merkezi idareler tarafından yapılan, analitik arazi kullanımı ve iklim değişikliği tahmin imkanlarına haiz planlama çalışmaları ile uyumlu sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri desteklemek için, hızlı nüfus artışı ile sanayi ve ticari kalkınma ikameli adaptasyonu suretiyle, (1) iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve su kaynakları yönetimi, (2) tarımsal üretimin korunması ve aşırı iklim olaylarının zararlarının en aza indirgenmesi amacıyla paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

ORENS MÜŞAVİRLİK

Uluslarüstü, ulusal ve bölgesel kurumlar, yerel idareler, uluslararası kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işverenlerimiz arasındadır.